STEM

Stem, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncılarını bertaraf etme fikrine dayanıyor. Dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanan bu fikre, ABD 2012 yılından beri eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayrılıyor.2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren STEM eğitimi ESER kolejinde uygulanarak ilk ve orta öğretime değer katacak bir eğitim sistemi olacaktır.

STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini arttırıyor. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.