Ö3M (ÖĞRENCİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ)

Öğrenciye Özgü Öğretim Modeli, öğrencilerin öğrenme biçimlerindeki farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar önemlidir. Bu tarz ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar katkıda bulunabiliriz.

Ö3M öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıklara göre yapılandırmaktadır. Dönem içerisinde ve dönem sonlarında öğrencilerimizi düzenli olarak takip ederek, öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla sınavlar yaparız.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra, öğrencilerimizin eksik oldukları Skazanımlara göre etüt çalışmaları planlarız. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrencilerle birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz. Öğretmenlerimiz, öğrencileri sürekli takip ederek kazanım eksiğine göre ödev, test veya ek çalışma hazırlar.

KİŞİSEL ÖĞRENME TESTİ

Kişisel Öğrenme Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur. Bu test ile “Nasıl öğreniyorum? “ sorusuna cevap aranır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru çalışır ve daha kısa sürede daha verimli öğrenir.

Bu test, öğrencinin öğrenme şekline dair aşağıdaki konularda bilgi verir:

 • Ders çalışmaya başlama davranışı
 • Zorluklar karşısında gösterdiği tutum
 • Ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu
 • Birden fazla işi aynı anda yapabilmesi
 • Çalışma grupları tercihi
 • Otorite ile çalışma tercihi
 • Fiziksel çevre tercihi
 • Çalışma saatleri tercihi
 • Bilgiyi algılama yolları
 • Düşünme biçimleri

RAPORLAR

 • Kişisel öğrenme stili raporu
 • Sınıfın öğrenme stili raporu
 • Farklı öğrenme ortamları
 • Bireysel öğrenme
 • Grupla öğrenme
 • Aktarıcı eşliğinde öğrenme
 • Bütünsel öğrenme