YABANCI DİL EĞİTİMİ

Hazırlık sınıfı niteliğindeki 5. sınıfta yoğun bir ingilizce eğitimi verilir. Okulumuzda ikinci yabancı dil Almanca’dır. Öğrencilerin dil edinimleri istikrarlı bir program dahilinde, müfredatımızla ilişkilendirilen dijital araçlarla zenginleştirilir ve uluslararası geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilir.

8.sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartlarına göre B2 seviyesine ulaşılması planlanmıştır. Okuma,yazma ve konuşma becerilerini sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen programımız dahilinde, öğrencilerimiz çok sayıda ingilizce kitap okur.

Münazara çalışmalarıyla sözlü ifade becerileri geliştirilir. Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı,gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir ingilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır.