TÜRKÇE

Öğrenciler zaman zaman sınavlarda çok iyi bildikleri konularda bile soruyu hatalı okudukları için yanlış yaparlar. En sık yapılan hatalar noktalama işaretlerine dikkat etmemek, son ekleri yanlış okumak,satır atlamak, harf eklemek vb.gibi

Eser Koleji Türkçe Programıyla öğrencilerin okuma sırasında yaptıkları sesli okuma hataları, öğrencinin performansı, uzman öğretmenlerce izlenip analiz edilir. Tespit edilen hatalar ve geliştirilmesi gereken yönler ile ilgili çalışmalar, ödevlendirmeler yapılır. Velilere bu konuda bilgi verilir. Devamında ise dinleme ve yazma çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanır. Dönem sonunda eş değer bir metinle yapılan yeni çalışma takip edilir ve hatalar en aza indirilir.