SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler eğitiminin amacı; Atatürk ilkeleri ve inkilablarını benimsemiş, türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, sosyal yaşamda etkin üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Dersine Yardımcı Materyaller

  • Akıllı tahta kullanımı
  • Harita, atlas, küre v.b.
  • Çeşitli yayınlar
  • Eğitim CD leri
  • Belgeseller
  • Öğretmenlerimizin hazırladığı slaytlar
  • Eğitim amaçlı geziler