PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Hedefimiz, okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “ kendini gerçekleştirmesi “ ne ve donanımlı bir insan olarak yaşamaya hazır olmasına destek olmaktır.

Öncelikli Hedefimiz;

1- Psiko Sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini tanıma becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2- Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve Akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirmek
 • Eğitimsel ve Akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3- Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

UYGULAMALARIMIZ

 • Öğrenci tanıma
 • Okula uyum
 • Gelişim izleme
 • Davranış yönetimi
 • Yaşam,Kariyer yolculuğu
 • Veli görüşmeleri
 • Bireysel danışma hizmetleri