MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

5,6,7 ve 8. sınıflarımızda uyguladığımız mentor öğretmenlik sisteminin amacı;

  • Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek
  • Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek
  • Test tekniklerini öğreterek TEOG sınavlarındaki başarısını yükseltmek
  • Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamak

Bu amaçlar doğrultusunda mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez bireysel, bir kez de toplu görüşme yaparlar. Bu görüşmelerde mentor öğretmen, öğrencinin denen sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte TEOG sınavları için hedef puan belirler.Sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir. Öğrenci belirlenen hedefe ulaşmadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler. Yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder.

Mentor öğretmenler yüz yüze görüşmelerde yada ayda en az bir kere telefon görüşmelerinde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.

Rehber öğretmenler de mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.