MATEMATİK

Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli uygulamalardan yararlanılır.

Öğrencilerin matematikte yaptığı temel yanlışların başında dört işlem hataları gelmektedir. Bu hataların bir çoğunda öğrenci herhangi bir bilgi eksikliği olmamasına rağmen yaptığı işlem hatasıyla sonucu yanlış bulmaktadır. Bu hataların sebeplerinden bazıları; çarpım tablosunu ezbere bilmeme, rakam karıştırma, rakamları okunaklı yazmama, işlem sırasını karıştırma, acele etme, sağlama yapmama, çok rakamlı bölme işlemini yapamama vb. dir.

Eser Kolejinde öğrencilerin işlem sırasında yaptıkları hatalar tespit edilir. Geliştirilmesi yönler ile ilgili çalışmalar, ödevlendirmeler yapılır. Velilere bu konuda bilgi verilir. Dönem sonuna kadar yapılan sınav ve ödevlendirmeler ile süreç takip edilir ve hatalar en aza indirilir.

Matematik derslerinde ölçme değerlendirme araçlarımız, performans görevi, proje ödevleri, açık uçlu sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlardır. Böylece öğrencilerin öğrenme basamaklarını hem klasik sınavlarla,hem de test sınavlarıyla tespit edip geriye dönük etüt çalışmaları yapılmaktadır.