FEN VE TEKNOLOJİ

Başlıca amaçlarımız, öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmek, öğretimi buna göre düzenlemek, öğrencilerin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler düzenlemektir.

5,6,7 ve 8. sınıflarımızın fen ve teknoloji dersleri laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Bu derslerde sınıfta işlenen konuların deneyleri yapılmakta ve öğrencilerimizin bu konuları yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi ve analitik düşünme performansları geliştirilmektedir.