YARATICI DÜŞÜNME DERSİ

İlkokul eğitim içeriğimizi,MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kazanımlara paralel olarak oluşturmaktayız. Öğrencilerimize yeni beceriler kazandırmayı hedefleyen okulumuzda eğitim içeriğine Yaratıcı Düşünme Dersi de eklenmiştir. Bu derslerde öğrencilerimizin farklı teknikler kullanarak sorun çözebilmelerini ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.