ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Öğretme ve öğrenme sürecinde, öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız.

Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra, öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

İlkokul kurumsal değerlendirme sistemi içinde Analiz Raporları çıkarılmakta, sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımlar, sınıf içi etkinliklerde alınan sonuçlar sisteme öğretmenler tarafından girilmektedir. Elde ettiğimiz değerlendirme sonuçlarına göre kazanım eksiği olan grup yada öğrencilerin bu eksiklerinin giderilmesi için alternatif çalışmalar yapılması sağlanır.