ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

ESER Kolejinde İNGİLİZCE ve ALMANCA olarak çift dil eğitimi verilir. Uygulanan çift dil eğitim sistemi güçlü bir teorik yapıya sahiptir. Teorik altyapının eksiksiz uygulanması için, kurum içi eğitimler verilir ve sistemin doğru ve eksiksiz uygulanması yönetim tarafından denetlenir. Ölçme ve değerlendirme için uluslararası kurumlarla birlikte çalışılır.

Yabancı dil eğitim kitapları titizlikle seçilir. Eğitimin her aşaması uzmanlar tarafından planlanır ve hayata geçirilir.

HEDEFİMİZ

  • İki dil becerisini (okuma-yazma-dinlediğini anlama-konuşma) eşit derecede kazandırmak,
  • Anadolu Liseleri ve Yabancı Liselerde hazırlık sınavı muafiyeti,
  • CAMBRIDGE ESOL sınavlarda başarılı olmak,
  • Uluslararası sınavlarda başarılı olmak
  • TEOG’da yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak.

ÖĞRENCİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ (Ö3M)

“ Öğrenciye özgü öğretim modeli “ dil eğitiminde de etkin olarak uygulanmaktadır. Her öğrenciye desteklenmesi gereken becerileri doğrultusunda “ öğrenciye özel “ ödevler verilmektedir.

TEKNOLOJİ KULLANIMI

Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencinin motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanılmaya öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir.,

AVRUPA DİL PASAPORTU

Öğrencilerimiz, Avrupa Dil Pasaportu çalışmaları çerçevesinde Cambridge 9-12 yaş grubu sınavlarına girerek yabancı dil seviyelerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelendirebilir.

YAZ OKULLARI

Öğrencilerimize her yıl İngiltere’nin seçkin yaz okulları programına katılma ve dili doğal ortamında kullanarak pekiştirme fırsatı verilmektedir. Bu süreçteki dil eğitimi, kültür ve spor faaliyetleri örgüsü içinde verilmektedir.