KURUCUMUZDAN MESAJ

Amacımız, bize emanet edilen çocuklarımızın öncelikle sağlıklı, mutlu, yeniliklere açık, kendine güvenen, araştırmacı, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Çocuklarımızın doğuştan gelen zeka, yaratıcılık, araştırma, merak gibi özelliklerini geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. Çocuklarımızın ilgi alanlarına, gündelik yaşamda karşılaştıkları problemlere veya meraklarına göre proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla çocuklarımızın bilişsel, sosyal, ve psikomotor gelişimlerini geliştirirler. Aynı amaçlarla çift yabancı dil eğitimine de önem veren Eser Koleji, çocuklarımızın doğru ve etkin İngilizce ve Almanca eğitimi almaları sağlanmaktadır.

Eğitim yaklaşımları arasında, gelişmiş ülkelerde de benimsenen bir çok yaklaşımı, kendi kültür ve eğitim sistemimizle harmanlayarak “Öğrenciye Özgü Öğretim Modeli” ile yaratıcılıkları desteklenmiş, bilimsel düşünebilen, kendi kültürel değerlerine bağlı, doğa bilinci gelişmiş dünya insanı yetiştirmeyi hedefliyoruz.

“Kalıcı Eserler Bırakın” sloganıyla çıktığımız bu yolda, geleceğe bırakacağımız en değerli ve kalıcı eserin çocuklarımız olduğunu unutmayalım.

Yönetim Kurulu Başkanı