EĞİTİM FELSEFEMİZ

Farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerle eğitim modelimizi belirlemek için uzun süren bir ARGE çalışması yaptık. Bu modelle, bütüncül bir perspektifle eğitimin zihinsel, duygusal ve fiziksel boyutları olduğunu ortaya koyduk. Bu model, eğitimin merkezinde ve kalbinde var olan insanı tüm yönleriyle bilimsel ve sistematik olarak anlamaya ve analiz etmeye çalışır.

Sistemci, adaptif, holistik ve çok boyutlu bir eğitim-öğretim perspektifi ve teorisi sunar.

VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi 21.yüzyıl yaşam ve kariyer becerileriyle donatmak, geleceğin liderleri, bilim insanları ve dünya ekonomisi içinde rekabet edebilen başarılı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

Eleştirel düşünen, kendisine ve ülkesine sorumlu, yaşam boyu öğrenen, özgüveni gelişmiş, kendi duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen,yaratıcı, sorgulayıcı, karşılaştıkları engellerle başa çıkabilen, mutlu, güvenli, kendi kültürünü özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasiyi özümsemiş, Cumhuriyeti benimsemiş ve farklı kültürlere anlayışlı bireyler yetiştirmektir.