BİLİMSEL DÜŞÜNME

Bilimsel Düşünme Yöntemi, problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir.Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan birey;

  • Algoritmik düşünme yolu ile cevapları otomatikleştirebilir
  • Veriyi model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile gösterimleyebilir.
  • Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir.
  • Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir.
  • Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir.
  • Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir ve genelleyebilir.

Bu çerçeveden de görüldüğü üzere bilişimsel düşünme, sadece bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknoloji alanlarında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli destek olmaktadır.

Bilişimsel düşünme, sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında değil tğm bilimsel ve sosyal alanlarda öğrencilerin etkin düşünmesine yardımcı olur.