EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALAR

 • Okuma yazmaya hazırlık
 • Problem çözme ve düşünme etkinlikleri
 • Matematik çalışmaları
 • Bilimsel aktiviteler
 • Finans okur-yazarlığı
 • Ayın etkinliği
 • Göster Anlat Etkinliği
 • Projeler
 • Değerler Eğitimi
 • Kütüphane Etkinliği
 • Satranç